W dniu 29 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej rekrutacji jest poznanie potrzeb obu stron — zarówno przedsiębiorcy, jak i kandydatów na dane stanowisko.