Wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej rekrutacji jest poznanie potrzeb obu stron — zarówno przedsiębiorcy, jak i kandydatów na dane stanowisko.